GDPR of General Data Protection Regulation

22-02-2018

GDPR of GENERAL DATA PROTECTION REGULATION
    
Zonder twijfel heb jij ook reeds de term GDPR of General Data Protection Regulation gehoord of gelezen.
Wat betekent dit nu voor jouw website of webshop?
    
Wat is GDPR?

GDPR is een nieuwe Europese privacyregelgeving die op 25 mei 2018 van kracht wordt.
Deze nieuwe wetgeving biedt een betere bescherming van persoonsgegevens van Europese burgers.

Doel GDPR?

Bedrijven mogen uiteraard nog steeds persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Maar Europa legt de nadruk op het recht op privacy en wil bedrijven ertoe verplichten deze data te beschermen, veilig te bewaren en enkel te gebruiken waarvoor de gegevens werden verstrekt. Mensen hebben ook het recht om meer informatie te verkrijgen over de gegevens die over hen worden bewaard:

- welke gegevens worden bewaard?
- hoe en waar worden deze gegevens bewaard?
- mensen hebben ook het recht om 'vergeten' te worden. ( Voorbeeld: Een persoon die zich uitschrijft uit jouw newsletter, mag je geen berichten meer sturen. )
- je mag persoonsgegevens enkel gebruiken, waarvoor je ze verworven hebt. ( Voorbeeld: wanneer je iemand zijn gegevens krijgt in functie van facturatie, mag je die gegevens niet zomaar gebruiken, om hem een reclame mailing te sturen. )
    
Heb je vragen over GDPR met betrekking tot jouw website of webshop? Bel of mail ons en wij helpen je verder.